Послуги з системної інтеграції

Системна інтеграція - комплекс послуг по створенню та супроводу ефективної з точки зору взаємодії використовуваних інформаційних систем ІТ-інфраструктури підприємства.

Інтеграційні рішення орієнтовані на організацію інформаційної підтримки виконання бізнес-завдань, що стоять перед установою, забезпечуючи прозорість, послідовність і надійність взаємодії різнорідних прикладних інформаційних систем, що працюють в рамках єдиного бізнес-процесу.

Замовивши послугу від Rizbuk.net Ви отримуєте всі переваги сервіс-орієнтованої архітектури:

- скорочення термінів, трудомісткості, а отже, і собівартості впровадження нових систем;

- оптимізацію витрат на придбання користувальницьких ліцензій на прикладні системи;

- простоту, зручність і контроль доступу співробітників до інформації з різних систем;

- можливості реального управління «наскрізними» (зачіпають різні системи) бізнес-процесами;

- впорядкованість, а отже, і зниження собівартості супроводу ІТ-архітектури підприємства:

- керований розвиток інфраструктури;

- зниження технологічних і організаційних ризиків.